top of page
Ice Hockey Stick and Puck

Iesācēji

Sākam sportot

Rotaļas un spēles, līdzsvaru un koordināciju attīstoši uzdevumi

Ice Hockey Match

U15

Hokejs ar spēka elementiem

Augstas grūtības pakāpes treniņu elementi, spēka spēle, padziļināta taktika un tehnika. Turpinot ātruma un izturības attīstīšanu, papildus uzsvars tiek likts uz spēku

Ice Skates

U9

Kustību pamatprasmes

Hokeja individuālās meistarības pamatelementi, rotaļas un spēles. Fokuss uz koordināciju un līdzsvaru.

Ice Hockey Game

U17

Gandrīz profesionāļi

Hokeja komplekss - vairākums/mazākums, taktika, sistēmas, tehnika un viss pārējais no lielā hokeja. Pilnveidotas gan spēka, gan izturības, gan ātruma spējas.

Hockey Goal

U11

Hokeja pamatprasmes

Hokeja individuālās meistarības attīstīšana, tehnikas un taktikas pamatelementi. Kustību kombināciju apguve, veiklība, aerobais darbs

Ice Hockey

U13

Hokejs uz lielā laukuma

Individuālās meistarības pilnveidošana un komandas spēle. Ātruma, veiklības, spēka, izturības un koordinācijas attīstīšana

bottom of page